Sách tham khảo
915.97 Đ250C
Đề cương bài giảng địa lý tự nhiên Việt Nam
DDC 915.97
Tác giả CN Lê Thị Nguyệt
Nhan đề Đề cương bài giảng địa lý tự nhiên Việt Nam
Thông tin xuất bản Thài Nguyên : Đại học Thái Nguyên
Mô tả vật lý 132tr. ; 21cm.
Tóm tắt Đặc điểm chung của tự nhiên. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, sinh vật, biển Đông Việt Nam. Bảo vệ và cải tạo tự nhiên Việt Nam
Từ khóa tự do Đề cương bài giảng
Từ khóa tự do Địa lí tự nhiên
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101878
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011929
0022
004F7B5F4D2-C35F-4B34-AB59-4BCB0E90B234
005202104260930
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c26000
039|y20210426093125|zbinhltt
082 |a915.97|bĐ250C
100 |aLê Thị Nguyệt
245 |aĐề cương bài giảng địa lý tự nhiên Việt Nam
260 |aThài Nguyên : |bĐại học Thái Nguyên
300 |a132tr. ; |c21cm.
520 |aĐặc điểm chung của tự nhiên. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, sinh vật, biển Đông Việt Nam. Bảo vệ và cải tạo tự nhiên Việt Nam
653 |aĐề cương bài giảng
653 |aĐịa lí tự nhiên
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101878
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101878 Sách tham khảo 915.97 Đ250C Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào