Sách tham khảo
895.922 D125A
Dấu ấn thời gian :
DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Đức Nhữ
Nhan đề Dấu ấn thời gian : Thơ
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nghệ An, 2014
Mô tả vật lý 213tr. ; 21cm.
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101883
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011932
0022
004807F9359-5DC5-4081-AC12-989F8882D876
005202104261110
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210426111056|zbinhltt
082 |a895.922|bD125A
100 |aNguyễn Đức Nhữ
245 |aDấu ấn thời gian : |bThơ
260 |aNghệ An : |bNghệ An, |c2014
300 |a213tr. ; |c21cm.
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101883
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101883 Sách tham khảo 895.922 D125A Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào