Sách tham khảo
895.92209 L600L
Lý luận, phê bình văn học - Đổi mới và sáng tạo :
DDC 895.92209
Tác giả CN Cao Hồng
Nhan đề Lý luận, phê bình văn học - Đổi mới và sáng tạo : Tiểu luận - Phê bình
Thông tin xuất bản H : Hội Nhà văn, 2013
Mô tả vật lý 319tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Phê bình văn học
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101885
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011934
0022
004D9751FAF-86EA-4DBE-92FE-D752F2CE98D3
005202104261449
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210426145019|zbinhltt
082 |a895.92209 |bL600L
100 |aCao Hồng
245 |aLý luận, phê bình văn học - Đổi mới và sáng tạo : |bTiểu luận - Phê bình
260 |aH : |bHội Nhà văn, |c2013
300 |a319tr. ; |c21cm.
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aPhê bình văn học
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101885
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101885 Sách tham khảo 895.92209 L600L Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào