Sách tham khảo
895.9221 GI108Đ
Gió đồng :
DDC 895.9221
Tác giả CN Lê Quang Nhạc
Nhan đề Gió đồng : Thơ
Thông tin xuất bản H : Hội Nhà văn, 2014
Mô tả vật lý 198tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101887
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011936
0022
004352B2319-BD76-4AA6-A27F-EB1A287A1209
005202104261554
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c80000
039|y20210426155518|zbinhltt
082 |a895.9221|bGI108Đ
100 |aLê Quang Nhạc
245 |aGió đồng : |bThơ
260 |aH : |bHội Nhà văn, |c2014
300 |a198tr. ; |c19cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aThơ
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101887
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101887 Sách tham khảo 895.9221 GI108Đ Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào