Sách tham khảo
891.735 T502Đ
Tuần đêm
DDC 891.735
Tác giả CN Lukyanenko Sergei
Nhan đề Tuần đêm
Thông tin xuất bản H. ; M : Thế giới ; Lokid Premium, 2014
Mô tả vật lý 382tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thuỵ Anh - dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101889
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tuandemthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011938
0022
004C2C1ABF0-3A1E-4163-B2F8-314D4A4A7F9C
005202104270923
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210427092312|zbinhltt
082 |a891.735|bT502Đ
100 |aLukyanenko Sergei
245 |a Tuần đêm
260 |aH. ; M : |bThế giới ; Lokid Premium, |c2014
300 |a382tr. ; |c25cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
653 |aNga
700 |aNguyễn Thuỵ Anh - dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101889
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tuandemthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101889 Sách tham khảo 891.735 T502Đ Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào