Sách tham khảo
891.733 NG558C
Người chồng vĩnh cửu
DDC 891.733
Tác giả CN Dostoievski Fedor Mikhailovich
Nhan đề Người chồng vĩnh cửu
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản H : Văn học, 2015
Mô tả vật lý 243tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Nga
Từ khóa tự do Văn học cận đại
Tác giả(bs) CN Đào Tuấn Ảnh - dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101895
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nguoichongvinhcuuthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011944
0022
004D04021D0-F6E4-491A-BDA8-0327EDCC90EF
005202104271450
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20210427145052|zbinhltt
082 |a891.733|bNG558C
100 |aDostoievski Fedor Mikhailovich
245 |aNgười chồng vĩnh cửu
245|pTập 1
260|aH : |bVăn học, |c2015
300 |a243tr. ; |c24cm.
653 |aTiểu thuyết
653 |aNga
653 |aVăn học cận đại
700 |aĐào Tuấn Ảnh - dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101895
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nguoichongvinhcuuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101895 Sách tham khảo 891.733 NG558C Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào