Sách ngoại văn
657 PR200P
Prepare and monitor budgets
DDC 657
Nhan đề Prepare and monitor budgets
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 64tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101099-100
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/prepare monitor budgets_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012251
0023
0044825C7D8-96EE-4100-A3F1-9400D117A108
005202111171543
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211117154312|zbinhltt
082 |a657|bPR200P
245 |aPrepare and monitor budgets
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a64tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101099-100
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/prepare monitor budgets_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101099 Sách ngoại văn 657 PR200P Sách ngoại văn 1
2 30101100 Sách ngoại văn 657 PR200P Sách ngoại văn 2
  1 of 1