Sách ngoại văn
338 R400S
Roster staff: Student Resource
DDC 338
Nhan đề Roster staff: Student Resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 56tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101106
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxhrmoo2 roster staff_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012256
0023
0049C730EBE-0289-491E-A0CB-592C25AFB4EC
005202111181544
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211118154425|zbinhltt
082 |a338|bR400S
245 |aRoster staff: Student Resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a56tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101106
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxhrmoo2 roster staff_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101106 Sách ngoại văn 338 R400S Sách ngoại văn 1
  1 of 1