Sách ngoại văn
658 D200V
Develop & Implement marketing strategies: Student Resource
DDC 658
Nhan đề Develop & Implement marketing strategies: Student Resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 92tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101109
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxmproo7 develop and implement marketing strategies_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012258
0023
004C12770F6-7862-4C67-BF05-F9193EC20D4F
005202111191046
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211119104552|zbinhltt
082 |a658|bD200V
245 |aDevelop & Implement marketing strategies: Student Resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a92tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101109
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxmproo7 develop and implement marketing strategies_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101109 Sách ngoại văn 658 D200V Sách ngoại văn 1
  1 of 1