Sách ngoại văn
338 M430
Develop and manage quality customer service practices: Student Resource
DDC 338
Nhan đề Develop and manage quality customer service practices: Student Resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 94tr. ; 69cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101112
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxccs008 develop and manage quality customer servicepracticer_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012261
0023
0045F909284-6691-42FA-8FEF-C3D2F6BD34C8
005202111221517
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211122151705|zbinhltt
082 |a338|bM430
245 |aDevelop and manage quality customer service practices: Student Resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a94tr. ; |c69cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101112
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxccs008 develop and manage quality customer servicepracticer_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101112 Sách ngoại văn 338 M430 Sách ngoại văn 1
  1 of 1