Sách tham khảo
306.09597 C460S
Cơ sở văn hóa Việt Nam /
DDC 306.09597
BBK 37(V)
Tác giả CN Huỳnh Công Bá
Nhan đề Cơ sở văn hóa Việt Nam / Huỳnh Công Bá
Thông tin xuất bản Huế : Thuận hóa, 2000
Mô tả vật lý 591 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Sách bao gồm: Phần 1: Tiếp cận văn hoá Việt Nam. Chương 1: Điều kiện hình thành văn hoá Việt Nam. Chương 2: Tiến trình văn hoá Việt Nam. Chương 3: Các vùng văn hoá ở Việt Nam. Phần 2: Các thành tố văn hoá Việt Nam. Chương 1: Văn hoá nhận thức. Chương 2: Văn hoá vật chất. Chương 3: Văn hoá xã hội. Chương 4: Văn hoá tinh thần
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20102394-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/cosovanhoavietnamhuynhcongbathumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
0012262
0022
0042C6F3B82-B07F-4DEB-ADEE-76BB1DA958B6
005202111241113
008 2000 vm| Vie
0091 0
020|c118000
039|y20211124111235|zbinhltt
041|aVie
044|avm
082|a306.09597|bC460S
084|a37(V)
100|aHuỳnh Công Bá
245|aCơ sở văn hóa Việt Nam / |cHuỳnh Công Bá
260|aHuế : |bThuận hóa, |c2000
300|a591 tr. ; |c23 cm.|e0
520|aSách bao gồm: Phần 1: Tiếp cận văn hoá Việt Nam. Chương 1: Điều kiện hình thành văn hoá Việt Nam. Chương 2: Tiến trình văn hoá Việt Nam. Chương 3: Các vùng văn hoá ở Việt Nam. Phần 2: Các thành tố văn hoá Việt Nam. Chương 1: Văn hoá nhận thức. Chương 2: Văn hoá vật chất. Chương 3: Văn hoá xã hội. Chương 4: Văn hoá tinh thần
690|aVăn hóa Việt Nam
700|a0
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20102394-5
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/cosovanhoavietnamhuynhcongbathumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102394 Sách tham khảo 306.09597 C460S Sách tham khảo 1
2 20102395 Sách tham khảo 306.09597 C460S Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào