Sách ngoại văn
394.269597 C120N
Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam /
DDC 394.269597
Tác giả CN Phạm Trình
Nhan đề Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam / Phạm Trình
Thông tin xuất bản H : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 407tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung của cuốn sách bao gồm bốn phần chính sau: Phần thứ nhất. Lễ hội mùa xuân; Phần thứ hai. Lễ hội mùa hạ; Phần thứ ba. Lễ hội mùa thu; Phần thứ tư. Lễ hội mùa đông.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Trần Minh
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102396
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/camnanglehoitruyenthongvietnamthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012263
0023
004B6B3217E-E8D5-4839-AD86-54181D04ADA2
005202111241611
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c365000
039|y20211124161051|zbinhltt
082 |a 394.269597|bC120N
100 |aPhạm Trình
245 |aCẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam / |cPhạm Trình
260 |aH : |bHồng Đức, |c2016
300 |a407tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung của cuốn sách bao gồm bốn phần chính sau: Phần thứ nhất. Lễ hội mùa xuân; Phần thứ hai. Lễ hội mùa hạ; Phần thứ ba. Lễ hội mùa thu; Phần thứ tư. Lễ hội mùa đông.
653 |aVăn hóa
653 |aLễ hội
653 |aViệt Nam
700 |aTrần Minh
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102396
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/camnanglehoitruyenthongvietnamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102396 Sách tham khảo 394.269597 C120N Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào