Sách ngoại văn
658 M430
Manage diversity in the workplace Student resource
DDC 658
Nhan đề Manage diversity in the workplace Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 69tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101148-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsbdiv5o1 manage diversity in the workplace_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012307
0023
0043F57874E-AF69-4487-AB1A-079E5929BBB1
005202202091115
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220209111404|zbinhltt
082 |a658|bM430
245 |aManage diversity in the workplace Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a69tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101148-9
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsbdiv5o1 manage diversity in the workplace_01thumbimage.jpg
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101148 Sách ngoại văn 658 M430 Sách ngoại văn 1
2 30101149 Sách ngoại văn 658 M430 Sách ngoại văn 2
  1 of 1