Sách ngoại văn
428 GI108T
Giáo trình tiếng anh chuyên nghành kỹ thuật phục vụ nhà hàng /
DDC 428
BBK 4(A)
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nhan đề Giáo trình tiếng anh chuyên nghành kỹ thuật phục vụ nhà hàng / Nguyễn Thị Bích Ngọc
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 347 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Sách bao gồm các phần: Job in the restaurant, Setting the table, Taking reservations, Welcoming geusts, Describing food and beverages,Taking orders, Serving guests, Dealing with requests....
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30100205
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam a2200000 a 4500
0011951
0023
00497B8DA04-634B-48F4-902E-8909825B1D5E
005202105101637
008 2006 vm| Eng
0091 0
020|c0
039|a20210510163818|bbinhltt|c20210506095558|dbinhltt|y20210506095532|zbinhltt
041|aEng
044|aenk
082|a428|bGI108T
084|a4(A)
100|aNguyễn Thị Bích Ngọc
245|aGiáo trình tiếng anh chuyên nghành kỹ thuật phục vụ nhà hàng / |cNguyễn Thị Bích Ngọc
250|alần thư nhất
260|aHà Nội : |bHà Nội, |c2006
300|a347 tr. ; |c30 cm.|e0
520|aSách bao gồm các phần: Job in the restaurant, Setting the table, Taking reservations, Welcoming geusts, Describing food and beverages,Taking orders, Serving guests, Dealing with requests....
690|aTiếng anh chuyên nghành nhà hàng
700|a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30100205
8561|u0
890|a1|b5|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100205 Sách ngoại văn 428 GI108T Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào