Sách tham khảo
647.9 K600T
Kỹ thuật bày bàn ăn trong khách sạn nhà hàng
DDC 647.9
Tác giả CN Nguyễn Văn Lưu
Nhan đề Kỹ thuật bày bàn ăn trong khách sạn nhà hàng
Thông tin xuất bản H, 1999
Mô tả vật lý 92tr. : hình ảnh ; 21cm.
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101912
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/kythuatbaybanantrongkhachsannhahangthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011960
0022
004A708DF65-6864-4950-AE95-C4AA6A541D19
005202105101511
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20210510151133|zbinhltt
082 |a647.9|bK600T
100 |aNguyễn Văn Lưu
245 |aKỹ thuật bày bàn ăn trong khách sạn nhà hàng
260 |aH, |c1999
300 |a92tr. : |bhình ảnh ; |c21cm.
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101912
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/kythuatbaybanantrongkhachsannhahangthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101912 Sách tham khảo 647.9 K600T Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào