Sách tham khảo
609.597
Chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam
DDC 609.597
Tác giả CN Đỗ Hoài Nam
Nhan đề Chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam
Thông tin xuất bản khoa học xã hội, 2016
Mô tả vật lý 288tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính sách hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Xu hướng phát triển và hội nhâp quốc tế về khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2030
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Khoa học công nghệ
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101913
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011963
0022
004CE2FEB26-BFA8-48B6-820D-93572F44393E
005202105110849
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20210511085008|zbinhltt
082 |a609.597
100 |aĐỗ Hoài Nam
245 |aChính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam
260 |bkhoa học xã hội, |c2016
300 |a288tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính sách hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Xu hướng phát triển và hội nhâp quốc tế về khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2030
653 |aHội nhập quốc tế
653 |aKhoa học công nghệ
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101913
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101913 Sách tham khảo 609.597 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào