Sách tham khảo
895.92214 Đ561V
Đường về: Thơ và thư pháp
DDC 895.92214
Tác giả CN Minh Đạo
Nhan đề Đường về: Thơ và thư pháp
Mô tả vật lý 140tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Thơ - thư pháp
Từ khóa tự do Việt nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101918
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011966
0022
00415B396AE-3687-4BF1-A38F-ECBDF2D8C160
005202105111514
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c47000
039|y20210511151441|zbinhltt
082 |a895.92214|bĐ561V
100 |aMinh Đạo
245 |a Đường về: Thơ và thư pháp
300 |a140tr. ; |c19cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aThơ - thư pháp
653 |aViệt nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101918
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101918 Sách tham khảo 895.92214 Đ561V Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào