Sách ngoại văn
915.204
Welcoming the japanese visitor
DDC 915.204
Tác giả CN Nishiyama Kazuo
Nhan đề Welcoming the japanese visitor
Thông tin xuất bản America : Honolulu, 1996
Mô tả vật lý 205tr. ; 21cm.
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(10): 30100206-15
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/welcominhthejapanesevisitorthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011975
0023
004C8FFED37-4A6C-4C57-9DEF-828CA5636698
005202106081024
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20210608102513|zbinhltt
082 |a915.204
100 |aNishiyama Kazuo
245 |aWelcoming the japanese visitor
260 |aAmerica : |bHonolulu, |c1996
300 |a205tr. ; |c21cm.
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(10): 30100206-15
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/welcominhthejapanesevisitorthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100206 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 1
2 30100207 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 2
3 30100208 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 3
4 30100209 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 4
5 30100210 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 5
6 30100211 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 6
7 30100212 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 7
8 30100213 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 8
9 30100214 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 9
10 30100215 Sách ngoại văn 915.204 Sách ngoại văn 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào