Sách tham khảo
658.3 PH431V
Phỏng vấn tình huống nghệ thuật nhận diện ứng viên
DDC 658.3
Tác giả CN Ivanova Svetlana
Nhan đề Phỏng vấn tình huống nghệ thuật nhận diện ứng viên
Lần xuất bản Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả vật lý 323tr. : bảng ; 21cm.
Tóm tắt Phương pháp phân tích các tình huống trong phỏng vấn để tìm ra ứng cử viên sáng giá nhất phù hợp với công việc và vị trí làm việc trong doanh nghiệp, công ty
Từ khóa tự do Nhân sự;
Từ khóa tự do Phỏng vấn;
Từ khóa tự do Tuyển dụng
Tác giả(bs) CN Đoan Khanh - dịch
Tác giả(bs) CN Ngô Vinh Tú - dịch ;
Tác giả(bs) CN Nhật An - dịch ;
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102558
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phongvantinhhuongnghethuatnhandienungvienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012355
0022
0042B32A7EB-B6A0-4F6A-8C2B-18C0EE58638F
005202203101600
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220310155901|zbinhltt
082 |a658.3|bPH431V
100 |aIvanova Svetlana
245 |aPhỏng vấn tình huống nghệ thuật nhận diện ứng viên
250 |aTp. Hồ Chí Minh
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh, |c2008
300 |a323tr. : |bbảng ; |c21cm.
520 |aPhương pháp phân tích các tình huống trong phỏng vấn để tìm ra ứng cử viên sáng giá nhất phù hợp với công việc và vị trí làm việc trong doanh nghiệp, công ty
653 |aNhân sự;
653 |aPhỏng vấn;
653 |aTuyển dụng
700 |aĐoan Khanh - dịch
700 |aNgô Vinh Tú - dịch ;
700 |aNhật An - dịch ;
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102558
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phongvantinhhuongnghethuatnhandienungvienthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102558 Sách tham khảo 658.3 PH431V Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào