Sách tham khảo
658.8 D125A
Dấu ấn thương hiệu: Tài sản & giá trị.
DDC 658.8
Tác giả CN Tôn Thất Nguyễn Thiêm
Nhan đề Dấu ấn thương hiệu: Tài sản & giá trị. Tôn Thất Nguyễn ThiêmTập 1, Từ trọng lực đến chức năng /
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : trẻ, 2005
Mô tả vật lý 285tr. ; 20cm.
Tóm tắt Tổng hợp những luận chứng của tiến sĩ xã hội học - kinh tế Tôn Thất Nguyễn Thiêm về giá trị của thương hiệu: Tìm hiệu động lực tạo nên và biến thương hiệu thành một tác nhân có khả năng vận động tự thân. Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng và doanh nghiệp, thị trường - xã hội.
Từ khóa tự do Kinh tế;
Từ khóa tự do Sản phẩm
Từ khóa tự do Thương hiệu;
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20102563-4
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/dâunthuonghieut1thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012359
0022
004153F3BB1-93A7-4CCB-A8A8-5D0B28072752
005202204060906
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c53000
039|y20220406090443|zbinhltt
082 |a658.8|bD125A
100 |aTôn Thất Nguyễn Thiêm
245 |aDấu ấn thương hiệu: Tài sản & giá trị. |nTập 1, |pTừ trọng lực đến chức năng / |cTôn Thất Nguyễn Thiêm
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |btrẻ, |c2005
300 |a285tr. ; |c20cm.
520 |aTổng hợp những luận chứng của tiến sĩ xã hội học - kinh tế Tôn Thất Nguyễn Thiêm về giá trị của thương hiệu: Tìm hiệu động lực tạo nên và biến thương hiệu thành một tác nhân có khả năng vận động tự thân. Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng và doanh nghiệp, thị trường - xã hội.
653 |aKinh tế;
653 |aSản phẩm
653 |aThương hiệu;
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20102563-4
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/dâunthuonghieut1thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102563 Sách tham khảo 658.8 D125A Sách tham khảo 1
2 20102564 Sách tham khảo 658.8 D125A Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào