Sách ngoại văn
647.94 L100J
Hospitality Management and Organisational Bihaviour /
DDC 647.94
BBK 0
Tác giả CN Laurie J Mullins
Nhan đề Hospitality Management and Organisational Bihaviour / Laurie J Mullins
Lần xuất bản 4
Thông tin xuất bản Britain : Longman, 2001
Mô tả vật lý 503 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt 0
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101243
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/hospitality management and organisational behaviour_001thumbimage.jpg
000 00000ndm a2200000 a 4500
0012473
0023
0040242D44B-05CD-4D18-949A-B67193D72172
005202304251323
008 2001 vm| Eng
0091 0
020|c0
039|y20230425132225|zbinhltt
041|aEng
044|aenk
082|a647.94|bL100J
084|a0
100|aLaurie J Mullins
245|aHospitality Management and Organisational Bihaviour / |cLaurie J Mullins
250|a4
260|aBritain : |bLongman, |c2001
300|a503 tr. ; |c24 cm.|e0
520|a0
690|aDu lịch ngoại ngữ
700|a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101243
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/hospitality management and organisational behaviour_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101243 Sách ngoại văn 647.94 L100J Sách ngoại văn 1
  1 of 1