Sách ngoại văn
380.14591 TH200
The Travel Industry
DDC 380.14591
Tác giả CN Chuck Y.Gree
Nhan đề The Travel Industry
Lần xuất bản 3
Thông tin xuất bản USA : Wiley, 1997
Mô tả vật lý 494tr. ; 24cm.
Tác giả(bs) CN James C. Makens
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101255
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/travel industry_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012480
0023
004056B341D-FAA3-47FF-861B-2EFAF7FEC00B
005202306071430
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|y20230607142903|zbinhltt
082 |a380.14591|bTH200
100 |aChuck Y.Gree
245 |aThe Travel Industry
250 |a3
260 |aUSA : |bWiley, |c1997
300 |a494tr. ; |c24cm.
700 |aJames C. Makens
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101255
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/travel industry_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101255 Sách ngoại văn 380.14591 TH200 Sách ngoại văn 1
  1 of 1