Thông tin dành cho độc giả

Tra cứu tài liệu trong thư viện

Để truy cập vào nguồn tài nguyên của thư viện, bạn có thể Tra cứu trực tuyến hoặc tìm hiểu thêm những hướng dẫn tra cứu nâng cao trong phần Trợ giúp.

Bạn có thể tra cứu ngay tại Thư viện hoặc tìm trên hệ thống tra cứu trực tuyến của chúng tôi.

Đăng ký làm Thẻ đọc

Trung Tâm TT-TV trường Cao đẳng Du lịch Huế mở cửa phục vụ tất cả các đối tượng bạn đọc có nhu cầu. Nếu bạn không phải là cán bộ, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế  và muốn sử dụng Thư viện, xin mời bạn đăng ký làm Thẻ bạn đọc để có thể sử dụng các dịch vụ của Thư viện.

Thể lệ đăng ký làm Thẻ bạn đọc bạn có thể tham khảo tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Các dịch vụ khác trong thư viện

Bên cạnh việc phục vụ mượn trả tài liệu, Thư viện cung cấp một số dịch vụ khác cho bạn đọc như sao lưu tài liệu, cung cấp thông tin theo yêu cầu, tổ chức các lớp hướng dẫn thư viện, ......

Bạn đọc có yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi