Thông tin tuyển sinh năm 2020. Mã trường CĐT 3301

- Mã trường: CĐT3301

– Website: www.huetc.edu.vn

– Địa chỉ đăng ký tuyển sinh trực tuyến: http://ts.huetc.edu.vn/hue/ts

– Fanpage: https://www.facebook.com/truongcaodang.dulichhue

1. Văn bản pháp lý

– Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

– Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

– Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

– Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

– Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2018 quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;

2. Đối tượng tuyển sinh:

– Trình độ đào tạo Cao đẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ đào tạo Trung cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

– Trình độ đào tạo sơ cấp: Thí sinh đủ 15 tuổi trở lên và có sức khỏe tốt.

3. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

– Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký vào trình độ đào tạo Cao đẳng: Xét tuyển dựa trên tổng điểm 3 học kỳ, gồm: Học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 trong học bạ THPT, xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

– Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS đăng ký vào trình độ đào tạo Trung cấp: Xét tuyển dựa trên kết quả điểm tổng kết học tập năm cuối cấp 2 (lớp 9), xét tuyển từ điểm tổng kết cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

– Đối với học viên đăng ký học trình độ Sơ cấp: thí sinh phải đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, phù hợp với nghề đăng ký học.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1450 chỉ tiêu

* Trình độ Cao đẳng:

Stt Mã ngành Ngành Chỉ tiêu
Lớp Thường Lớp CLC
1 6810201 Quản trị khách sạn 180 30
2 6810202 Quản trị khu Resort   30
3 6810206 Quản trị nhà hàng 70  
4 6810207 Kỹ thuật Chế biến món ăn 200  
5 6810103 Hướng dẫn du lịch 70 30
6 6810104 Quản trị lữ hành 70  
7 6220203 Phiên dịch tiếng Anh du lịch 105  
  Tổng: 695 90
785

* Trình độ Trung cấp:

Stt Mã ngành Ngành Chỉ tiêu
1 5810203 Nghiệp vụ lễ tân 30
2 5810204 Nghiệp vụ lưu trú (buồng) 50
3 5810206 Nghiệp vụ nhà hàng 50
4 5810207 Kỹ thuật Chế biến món ăn 80
  Tổng: 210

* Trình độ Sơ cấp:

Stt Ngành Chỉ tiêu
1 Nghiệp vụ lễ tân 60
2 Nghiệp vụ lưu trú (buồng) 60
3 Nghiệp vụ nhà hàng 105
4 Kỹ thuật pha chế đồ uống 60
5 Kỹ thuật Chế biến món ăn 70
6 Kỹ thuật Chế biến món ăn Huế 30
7 Kỹ thuật làm bánh 70
  Tổng: 455

6. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

6.1. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

a. Tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên đối với thí sinh đăng ký trình độ đào tạo Cao đẳng hoặc tốt nghiệp THCS trở lên đối với thí sinh đăng ký trình độ đào tạo Trung cấp.

b. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

6.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

– Đối với thí sinh đăng ký trình độ đào tạo Cao đẳng: xét điểm tổng kết của 3 học kỳ, gồm: Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12.

– Đối với thí sinh đăng ký trình độ đào tạo Trung cấp: xét điểm tổng kết năm cuối cấp THCS (lớp 9).

7. Các thông tin cần thiết khác cho thí sinh ĐKXT.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm xét tuyển từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển.

– Tiêu chí phụ:

a. Căn cứ vào thời điểm đăng ký hồ sơ tuyển sinh, cụ thể:

+ Thời gian gửi hồ sơ trên dấu bưu điện.

+ Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến.

+ Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

b. Riêng đối với nghề Phiên dịch tiếng Anh du lịch và các lớp đào tạo chất lượng cao:

+ Ưu tiên cho các thí sinh có năng lực ngoại ngữ.