Sách tham khảo
641.5 C400O
Commercial Cookery /
DDC 641.5
BBK 0
Tác giả CN Stuart Walsh
Nhan đề Commercial Cookery / Stuart Walsh, Coral Walsh
Lần xuất bản 2nd
Thông tin xuất bản Hà Nội : Pearson, 2011
Mô tả vật lý 483 tr. ; 25 cm.
Tóm tắt This edition of Commercial Cookery covers all of the essentials skills and knowledge for Certificate III Hospitality (Commercial Cookery) for future commercial cooks. It has a strong emphasis on skills development and provides a selection of recipes to assist students to further develop their knowledge of the culinary area.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30100183
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/commercialcookerythumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011691
0022
004F08546FA-7D26-4B2C-B46A-3FF0D8777128
005202008241653
008 2011 vm| Eng
0091 0
020 |a2919894072|c0
039|a20200824165248|bbinhltt|y20200824164310|zbinhltt
041|aEng
044|aenk
082 |a641.5|bC400O
084|a0
100 |aStuart Walsh
245 |aCommercial Cookery / |cStuart Walsh, Coral Walsh
250 |a2nd
260 |aHà Nội : |bPearson, |c2011
300 |a483 tr. ; |c25 cm.|e0
520 |aThis edition of Commercial Cookery covers all of the essentials skills and knowledge for Certificate III Hospitality (Commercial Cookery) for future commercial cooks. It has a strong emphasis on skills development and provides a selection of recipes to assist students to further develop their knowledge of the culinary area.
700|a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30100183
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/commercialcookerythumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100183 Sách ngoại văn 641.5 C400O Sách ngoại văn 1 Hạn trả:13-11-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào