Sách tham khảo
641.8 B450C
Bộ công thức chuẩn các món ăn Á - Âu, bánh và tráng miệng Á - Âu /
DDC 641.8
BBK 0
Tác giả CN Lê Công Hùng, Cao Hoàng Nguyệt Thanh, Phạm thị Nguyệt Ánh; Phan Vũ Diệu Bình; Nguyễn Tấn Công; Văn Thị Thu Hằng; Dương Thu Hiền; Lê Hồng Sơn; Nguyễn Quyết Thắng; Hoàng Thị Thu
Nhan đề Bộ công thức chuẩn các món ăn Á - Âu, bánh và tráng miệng Á - Âu / Lê Công Hùng, Cao Hoàng Nguyệt Thanh, Phạm thị Nguyệt Ánh; Phan Vũ Diệu Bình; Nguyễn Tấn Công; Văn Thị Thu Hằng; Dương Thu Hiền; Lê Hồng Sơn; Nguyễn Quyết Thắng; Hoàng Thị Thu
Thông tin xuất bản Hồng Đức : Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 186 tr : minh họa màu ; 25 cm
Tóm tắt Bộ công thức chuẩn các món ăn Á-Âu, bánh và tráng miệng Á-Âu được nghiên cứu, biên soạn và thiết kế bởi tập thể giảng viên Khoa Chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Huế và cán bộ Công ty Cholimex Food. Sách bao gồm: Bộ công thức cắt tỉa; Bộ quy trình chế biến món Á cơ bản, nâng cao; Bộ quy trình chế biến món Âu cơ bản, nâng cao; Chế biến món bánh và món ăn tráng miệng Á-Âu.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(190): 20101525-614, 20102033-132
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/bôcngthucchuanauathumbimage.jpg
000 00000nem a2200000 a 4500
0011714
0022
004FB3ECF79-1337-4464-ABC1-3A3FCB5A6D0D
005202111031056
008 2020 Vie
0091 0
020|c0
039|a20211103105620|bbinhltt|c20201020110327|dbinhltt|y20201020101520|zbinhltt
041|aVie
044|avm
082|a641.8|bB450C
084|a0
100|aLê Công Hùng, Cao Hoàng Nguyệt Thanh, Phạm thị Nguyệt Ánh; Phan Vũ Diệu Bình; Nguyễn Tấn Công; Văn Thị Thu Hằng; Dương Thu Hiền; Lê Hồng Sơn; Nguyễn Quyết Thắng; Hoàng Thị Thu
245|aBộ công thức chuẩn các món ăn Á - Âu, bánh và tráng miệng Á - Âu / |cLê Công Hùng, Cao Hoàng Nguyệt Thanh, Phạm thị Nguyệt Ánh; Phan Vũ Diệu Bình; Nguyễn Tấn Công; Văn Thị Thu Hằng; Dương Thu Hiền; Lê Hồng Sơn; Nguyễn Quyết Thắng; Hoàng Thị Thu
260|aHồng Đức : |bHà Nội, |c2020
300|a186 tr : |bminh họa màu ; |c25 cm|e0
520|aBộ công thức chuẩn các món ăn Á-Âu, bánh và tráng miệng Á-Âu được nghiên cứu, biên soạn và thiết kế bởi tập thể giảng viên Khoa Chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Huế và cán bộ Công ty Cholimex Food. Sách bao gồm: Bộ công thức cắt tỉa; Bộ quy trình chế biến món Á cơ bản, nâng cao; Bộ quy trình chế biến món Âu cơ bản, nâng cao; Chế biến món bánh và món ăn tráng miệng Á-Âu.
690|aChế biến món ăn
700|a0
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(190): 20101525-614, 20102033-132
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/bôcngthucchuanauathumbimage.jpg
890|a190|b9|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102054 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 112
2 20102055 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 113
3 20102056 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 114
4 20102057 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 115
5 20102058 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 116
6 20102059 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 117
7 20102060 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 118
8 20102061 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 119
9 20102062 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 120
10 20102063 Sách tham khảo 641.8 B450C Sách tham khảo 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19