Sách tham khảo
302.2 GI108T
Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp
DDC 302.2
Tác giả CN Nguyễn Bá Minh
Nhan đề Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp
Lần xuất bản in lần thứ 3
Thông tin xuất bản H : Đại học Sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 146tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày kiến thức cơ bản về khoa học giao tiếp: hành vi, quá trình và kĩ năng giao tiếp. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ năng
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20101876, 20101879
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinhnhapmonkhoahocgiaotiepthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011927
0022
004F4974725-1E74-4900-B4ED-110385CFCC05
005202104260901
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c25000
039|y20210426090136|zbinhltt
082 |a302.2|bGI108T
100 |aNguyễn Bá Minh
245 |a Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp
250 |ain lần thứ 3
260 |aH : |bĐại học Sư phạm, |c2013
300 |a146tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày kiến thức cơ bản về khoa học giao tiếp: hành vi, quá trình và kĩ năng giao tiếp. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp
653 |aGiao tiếp
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ năng
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20101876, 20101879
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinhnhapmonkhoahocgiaotiepthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101876 Sách tham khảo 302.2 GI108T Sách tham khảo 1
2 20101879 Sách tham khảo 302.2 GI108T Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào