Sách tham khảo
301 GI108T
Giáo trình Xã hội học đại cương
DDC 301
Tác giả CN Nguyễn Thị Thúy
Nhan đề Giáo trình Xã hội học đại cương
Thông tin xuất bản H : Bách khoa Hà nội, 2016
Mô tả vật lý 266tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học. Tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của xã hội học. Một số vấn đề cơ bản của xã hội học và lĩnh vực xã hội học chuyên biệt. Trình bày phương pháp nghiên cứu xã hội học
Tác giả(bs) CN Bế Trung Anh
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20101877, 20101880
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011928
0022
0049CBF23C5-985F-4B59-8687-E862957A2083
005202104260946
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c48000
039|a20210426094641|bbinhltt|y20210426091710|zbinhltt
082 |a301|bGI108T
100 |aNguyễn Thị Thúy
245 |a Giáo trình Xã hội học đại cương
260 |aH : |bBách khoa Hà nội, |c2016
300 |a266tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học. Tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của xã hội học. Một số vấn đề cơ bản của xã hội học và lĩnh vực xã hội học chuyên biệt. Trình bày phương pháp nghiên cứu xã hội học
700 |aBế Trung Anh
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20101877, 20101880
890 |a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101877 Sách tham khảo 301 GI108T Sách tham khảo 1
2 20101880 Sách tham khảo 301 GI108T Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào