Sách tham khảo
621.382 GI108T
Giáo trình Xử lý tín hiệu số và ứng dụng
DDC 621.382
Tác giả CN Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nhan đề Giáo trình Xử lý tín hiệu số và ứng dụng
Thông tin xuất bản Thông tin và truyền thông, 2016
Mô tả vật lý 132tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cơ bản của xử lí tín hiệu số: khái niệm tín hiệu, hệ thống, nguyên lí lấy mẫu đến các biện pháp biến đổi Fousier, biến đổi Z và các bộ lọc số. Xử lí tín hiệu thuỷ âm. Các vấn đề xử lí tín hiệu thuỷ âm, các rada sonar chủ động và thụ động. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu đến sự truyền âm dưới nước. Cơ sở xây dựng bài toán xử lí tín hiệu số
Từ khóa tự do Tín hiệu số
Từ khóa tự do Xử lí tín hiệu
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Duy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Duy
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101881
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011930
0022
004A1D15E5F-B8D4-449F-B84F-1DC79CE5E1E1
005202104261001
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20210426100213|zbinhltt
082 |a621.382|bGI108T
100 |aNguyễn Thị Khánh Hồng
245 |a Giáo trình Xử lý tín hiệu số và ứng dụng
260 |bThông tin và truyền thông, |c2016
300 |a132tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cơ bản của xử lí tín hiệu số: khái niệm tín hiệu, hệ thống, nguyên lí lấy mẫu đến các biện pháp biến đổi Fousier, biến đổi Z và các bộ lọc số. Xử lí tín hiệu thuỷ âm. Các vấn đề xử lí tín hiệu thuỷ âm, các rada sonar chủ động và thụ động. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu đến sự truyền âm dưới nước. Cơ sở xây dựng bài toán xử lí tín hiệu số
653 |aTín hiệu số
653 |aXử lí tín hiệu
700 |aLê Hữu Duy
700 |aNguyễn Anh Duy
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101881
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101881 Sách tham khảo 621.382 GI108T Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào