Sách tham khảo
895.922134 TH460T
Thơ Trần Nhương chọn lọc
DDC 895.922134
Tác giả CN Trần Nhương
Nhan đề Thơ Trần Nhương chọn lọc
Thông tin xuất bản H : Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 367tr. ; 21cm.
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101882
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thotrannhuongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011931
0022
004AABD6912-CB53-44AA-93B3-721D05DB7069
005202104270819
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210427081910|bbinhltt|c20210426102630|dbinhltt|y20210426102544|zbinhltt
082 |a895.922134|bTH460T
100 |aTrần Nhương
245 |aThơ Trần Nhương chọn lọc
260 |aH : |bHội Nhà văn, |c2017
300 |a367tr. ; |c21cm.
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101882
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thotrannhuongthumbimage.jpg
890 |a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101882 Sách tham khảo 895.922134 TH460T Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào