Sách tham khảo
895.922 TH455R
Thông reo Hà Nội
DDC 895.922
Tác giả CN Mạnh Tùng
Nhan đề Thông reo Hà Nội
Thông tin xuất bản H : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 296tr. ; 21cm.
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thận
Tác giả(bs) CN Hồng Ánh
Tác giả(bs) CN Vũ Kiệt
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101884
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011933
0022
004CBDBF372-ABEF-418F-AAC6-D1350659C907
005202104261116
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c70000
039|y20210426111636|zbinhltt
082 |a895.922|bTH455R
100 |aMạnh Tùng
245 |aThông reo Hà Nội
260 |aH : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a296tr. ; |c21cm.
700 |aĐỗ Thị Thận
700 |aHồng Ánh
700 |aVũ Kiệt
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101884
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101884 Sách tham khảo 895.922 TH455R Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào