Sách tham khảo
891.733 C430B
Con bạc :
DDC 891.733
Tác giả CN Dostoievski Fedor Mikhailovich
Nhan đề Con bạc : Trích bút ký của chàng trai trẻ
Nhan đề Tập 10
Thông tin xuất bản H : Văn học, 2015
Mô tả vật lý 231tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Nga
Từ khóa tự do Văn học cận đại
Tác giả(bs) CN Lê Đức Mẫn - dịch
Tác giả(bs) CN Thái Hà - dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101894
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/conbacthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011943
0022
00448D0A195-790C-488B-AA3A-C250CB0F4657
005202104271443
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210427144344|bbinhltt|y20210427144011|zbinhltt
082 |a891.733|bC430B
100 |aDostoievski Fedor Mikhailovich
245 |aCon bạc : |bTrích bút ký của chàng trai trẻ
245|pTập 10
260|aH : |bVăn học, |c2015
300 |a231tr. ; |c24cm.
653 |aTiểu thuyết
653 |aNga
653 |aVăn học cận đại
700 |aLê Đức Mẫn - dịch
700 |aThái Hà - dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101894
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/conbacthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101894 Sách tham khảo 891.733 C430B Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào