Sách ngoại văn
658 R200S
Provide service to customers
DDC 658
Nhan đề Provide service to customers
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 48tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101096
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/provide service to customers_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012248
0023
0041C762EAE-41A7-4927-ADAC-F05946B8EA48
005202111171455
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211117145506|zbinhltt
082 |a658|bR200S
245 |aProvide service to customers
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a48tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101096
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/provide service to customers_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101096 Sách ngoại văn 658 R200S Sách ngoại văn 1
  1 of 1