Sách ngoại văn
658 SH400W
Show social and cultural sensitivity
DDC 658
Nhan đề Show social and cultural sensitivity
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 40tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101097
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/show social and cultural sensitivity_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012249
0023
0046F718C90-F844-44E3-93A6-06E5A81FCDBC
005202111171524
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211117152348|bbinhltt|y20211117151208|zbinhltt
082 |a658|bSH400W
245 |aShow social and cultural sensitivity
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a40tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101097
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/show social and cultural sensitivity_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101097 Sách ngoại văn 658 SH400W Sách ngoại văn 1
  1 of 1