Sách ngoại văn
338 PR400V
Provide responsible gambling services
DDC 338
Nhan đề Provide responsible gambling services
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 40tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101098
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/provide responsible gambling services_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012250
0023
00472002CA5-24CD-4721-912C-94FDFAFDEE43
005202111171535
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211117153447|zbinhltt
082 |a338|bPR400V
245 |aProvide responsible gambling services
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a40tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101098
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/provide responsible gambling services_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101098 Sách ngoại văn 338 PR400V Sách ngoại văn 1
  1 of 1