Sách ngoại văn
338 R400S
Roster staff
DDC 338
Nhan đề Roster staff
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 36tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101103
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/roster staff_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012254
0023
00442072638-1F3C-49ED-B6E1-1E1BBCA5EB27
005202111171623
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211117162300|bbinhltt|y20211117162233|zbinhltt
082 |a338|bR400S
245 |aRoster staff
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a36tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101103
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/roster staff_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101103 Sách ngoại văn 338 R400S Sách ngoại văn 1
  1 of 1