Sách ngoại văn
657 M105
Manage finances with a budget: Student resource
DDC 657
Nhan đề Manage finances with a budget: Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 69tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101104-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfinoo3 manage finances within a budget_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012255
0023
004B132EE59-940F-4684-BA5E-74EE310DFD5A
005202111181513
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211118151235|bbinhltt|y20211118144955|zbinhltt
082 |a657|bM105
245 |aManage finances with a budget: Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a69tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101104-5
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfinoo3 manage finances within a budget_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101104 Sách ngoại văn 657 M105 Sách ngoại văn 1
2 30101105 Sách ngoại văn 657 M105 Sách ngoại văn 2
  1 of 1