Sách ngoại văn
658 R200S
Research and comply with regulatory requirements: Student Resource
DDC 658
Nhan đề Research and comply with regulatory requirements: Student Resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 77tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101107-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/research and comply with regulatory requirements student resource_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012257
0023
004B23E81CE-9968-44A3-8DF9-01D776588277
005202111181638
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211118163818|zbinhltt
082 |a658|bR200S
245 |aResearch and comply with regulatory requirements: Student Resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a77tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101107-8
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/research and comply with regulatory requirements student resource_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101107 Sách ngoại văn 658 R200S Sách ngoại văn 1
2 30101108 Sách ngoại văn 658 R200S Sách ngoại văn 2
  1 of 1