Sách ngoại văn
658 S200L
Identify Hazard Assess And Control Safety Risks: Student Resource
DDC 658
Nhan đề Identify Hazard Assess And Control Safety Risks: Student Resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 92tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Bán hàng
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101110
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxwhsoo2 identify hazards,assess and control safety risks_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012259
0023
004A2E97FF9-9AB9-42F7-860F-B7C6235A545A
005202111191537
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211119153721|bbinhltt|y20211119153612|zbinhltt
082 |a658|bS200L
245 |aIdentify Hazard Assess And Control Safety Risks: Student Resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a92tr. ; |c30cm.
653 |aBán hàng
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101110
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxwhsoo2 identify hazards,assess and control safety risks_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101110 Sách ngoại văn 658 S200L Sách ngoại văn 1
  1 of 1