Sách tham khảo
641 L100
L'ABC du dessert
DDC 641
Nhan đề L'ABC du dessert
Thông tin xuất bản Paris
Mô tả vật lý 127tr. ; 22cm.
Từ khóa tự do Chế biến
Từ khóa tự do Tráng miệng
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20102403-4
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/l'abc du dessertthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012265
0022
00446EABC4F-FC7F-4408-860A-30684B3A674D
005202111251027
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20211125102709|zbinhltt
082 |a641|bL100
245 |aL'ABC du dessert
260 |aParis
300 |a127tr. ; |c22cm.
653 |aChế biến
653 |aTráng miệng
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20102403-4
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/l'abc du dessertthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102403 Sách tham khảo 641 L100 Sách tham khảo 1
2 20102404 Sách tham khảo 641 L100 Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào