Sách ngoại văn
657 300N
Interpret Financial Information Student resource
DDC 657
Nhan đề Interpret Financial Information Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 71tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101136
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfinoo2 interpret financial ìnormation_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012287
0023
00465CA1A40-CDB3-4617-84C9-789C85698CF9
005202112281506
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211228150551|zbinhltt
082 |a657|b300N
245 |aInterpret Financial Information Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a71tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101136
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfinoo2 interpret financial ìnormation_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101136 Sách ngoại văn 657 300N Sách ngoại văn 1
  1 of 1