Sách ngoại văn
613 500S
Use hygienic practices for food safety: Student resource
DDC 613
Nhan đề Use hygienic practices for food safety: Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 81tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Vệ sinh an toàn thực phẩm
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101137
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfsaoo1 use hygienic practices for food safety_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012288
0023
0048BD07FBB-1A10-44B5-A1A3-078653B0E982
005202112281556
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211228155556|zbinhltt
082 |a613|b500S
245 |aUse hygienic practices for food safety: Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a81tr. ; |c30cm.
653 |aVệ sinh an toàn thực phẩm
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101137
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfsaoo1 use hygienic practices for food safety_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101137 Sách ngoại văn 613 500S Sách ngoại văn 1
  1 of 1