Sách ngoại văn
363 200S
Establish and maintain a work health and safety system:Student resource
DDC 363
Nhan đề Establish and maintain a work health and safety system:Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 97tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101138-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxwhs004 establish and maintain a work health and safety system_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012289
0023
004C7151268-5106-4F0F-84EE-32A0275A9DEB
005202112291459
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211229145804|zbinhltt
082 |a363|b200S
245 |aEstablish and maintain a work health and safety system:Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a97tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101138-9
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxwhs004 establish and maintain a work health and safety system_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101138 Sách ngoại văn 363 200S Sách ngoại văn 1
2 30101139 Sách ngoại văn 363 200S Sách ngoại văn 2
  1 of 1