Sách ngoại văn
467 M430
Monitor work operations
DDC 467
Nhan đề Monitor work operations
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 60tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101140
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxmgt001 monitor work operations_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012290
0023
004E16DDB86-792F-49A4-AE87-9A14483244B9
005202112291519
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211229151839|zbinhltt
082 |a467|bM430
245 |aMonitor work operations
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a60tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101140
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxmgt001 monitor work operations_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101140 Sách ngoại văn 467 M430 Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào