Sách ngoại văn
657 M105N
Manage physical assets: Student resource
DDC 657
Nhan đề Manage physical assets: Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 73tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101141
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfin005 manage physical assets_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012291
0023
00427755DBE-A8F7-46F1-839A-1E1F22CFC135
005202112291610
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211229160950|bbinhltt|y20211229160530|zbinhltt
082 |a657|bM105N
245 |aManage physical assets: Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a73tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101141
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfin005 manage physical assets_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101141 Sách ngoại văn 657 M105N Sách ngoại văn 1
  1 of 1