Sách ngoại văn
658 PR400V
Provide outdoor catering
DDC 658
Nhan đề Provide outdoor catering
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 43tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101142
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitttop002 provide outdoor catering (1)_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012292
0023
0048DAF96A5-0984-4570-9987-83BACD4ACDCA
005202112291629
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211229162809|zbinhltt
082 |a658|bPR400V
245 |aProvide outdoor catering
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a43tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101142
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitttop002 provide outdoor catering (1)_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101142 Sách ngoại văn 658 PR400V Sách ngoại văn 1
  1 of 1