Sách ngoại văn
658 D200V
Develop and implement a business plan: Student Resource
DDC 658
Nhan đề Develop and implement a business plan: Student Resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 79tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101143
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsbmggt617 develop and implement a business plan_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012297
0023
004B6BD56A7-1B56-4141-BB7E-2D6930C65F2E
005202201131645
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220113164431|zbinhltt
082 |a658|bD200V
245 |aDevelop and implement a business plan: Student Resource
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a79tr. ; |c30cm.
653 |a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101143
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsbmggt617 develop and implement a business plan_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101143 Sách ngoại văn 658 D200V Sách ngoại văn 1
  1 of 1