Sách ngoại văn
658 M105
Manage risk BSBRSK 501 Student Workbook
DDC 658
Nhan đề Manage risk BSBRSK 501 Student Workbook
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 119tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101144-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/manage risk bsbrsk501 (2)_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012298
0023
00473B643FE-20C3-44FE-A194-06396995C167
005202201140939
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220114093829|zbinhltt
082 |a658|bM105
245 |aManage risk BSBRSK 501 Student Workbook
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a119tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101144-5
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/manage risk bsbrsk501 (2)_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101144 Sách ngoại văn 658 M105 Sách ngoại văn 1
2 30101145 Sách ngoại văn 658 M105 Sách ngoại văn 2
  1 of 1