Sách ngoại văn
658 D200V
Develop and implement a business plan: Student Workbook
DDC 658
Nhan đề Develop and implement a business plan: Student Workbook
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 144tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(2): 30101146-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/develop and implement a business plan bsbmgt617_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012299
0023
004C2F263CC-AF30-42D7-A048-A870DA5FBEE1
005202201141043
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220114104246|zbinhltt
082 |a658|bD200V
245 |aDevelop and implement a business plan: Student Workbook
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a144tr. ; |c30cm.
653 |a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(2): 30101146-7
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/develop and implement a business plan bsbmgt617_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101146 Sách ngoại văn 658 D200V Sách ngoại văn 1
2 30101147 Sách ngoại văn 658 D200V Sách ngoại văn 2
  1 of 1