Sách tham khảo
915 TH528M
Thuyết minh các điểm tham quan du lịch Thừa Thiên Huế /
DDC 915
Nhan đề Thuyết minh các điểm tham quan du lịch Thừa Thiên Huế / sở Du lịch Thừa Thiên Huế; trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Mô tả vật lý 639tr. ; 20cm.
Tóm tắt Tài liệu thuyết minh các điểm tham quan du lịch do Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tiến hành hiệu đính, chuẩn hóa và xuất bản. Sách giới thiệu các điểm di tích, di sản thuộc Quần thể di tích Huế,...
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Sách Hướng dẫn
Từ khóa tự do Thùa Thiên Huế
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(63): 20102493-555
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thuyetminhcacdiemthamquandulichthuathienhuethumbimage.jpg
000 00000nem#a2200000ui#4500
0012352
0022
0049BCD1694-2E4C-41F6-BBFC-8C2D20F0014E
005202203081537
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220308153543|zbinhltt
082 |a915|bTH528M
245 |aThuyết minh các điểm tham quan du lịch Thừa Thiên Huế / |csở Du lịch Thừa Thiên Huế; trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
300 |a639tr. ; |c20cm.
520 |aTài liệu thuyết minh các điểm tham quan du lịch do Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tiến hành hiệu đính, chuẩn hóa và xuất bản. Sách giới thiệu các điểm di tích, di sản thuộc Quần thể di tích Huế,...
653 |aDu lịch
653 |aSách Hướng dẫn
653 |aThùa Thiên Huế
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(63): 20102493-555
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thuyetminhcacdiemthamquandulichthuathienhuethumbimage.jpg
890|a63|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102493 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 1
2 20102494 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 2
3 20102495 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 3
4 20102496 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 4
5 20102497 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 5
6 20102498 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 6
7 20102499 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 7
8 20102500 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 8
9 20102501 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 9 Hạn trả:20-06-2024
10 20102502 Sách tham khảo 915 TH528M Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5  6  7 of 7 
Không có liên kết tài liệu số nào